Cenová kalkulácia je individuálna. Cena závisí od rozsahu agendy, jej charakteru a náročnosti spracovania. Pre presnú cenovú kalkuláciu nás prosím kontaktujte.

Ceny sú uvedené bez DPH

Položka v účtovnom denníku 0,80€
Minimálny mesačný paušál 100€
   
Mzdy 15€ / osoba / mesiac
Prihlásenie/odhlásenie 10€ / osoba / úkon
Cena nad 3 zamestnancov 12€ / osoba / mesiac
Ročné hlásenie 20€
Potvrdenia (úver,dávky..) 10€ / ks
Exekučné zrážky 10€ / ks
   
Vypracovanie DPH, KV, SV v cene
   
Závierka, daňové priznanie  
min. hodnota PO (výška mes. paušálu) 150€
min. hodnota FO (výška mes. paušálu) 100€
   
Daň z motorových vozidiel 20€ / vozidlo
   
Kniha jázd 1€ zápis
Minimálna hodnota 30€ / vozidlo / mesiac
   
Administratívny úkon (podanie na FS, žiadosti...) 20€ / ks
Štatistický výkaz 20€ / ks
Sídlo 40€ / mesiac
Poradenstvo (1hodina / mesiac v cene) 50€ / hodina
Zastupovanie 30€ / hodina
Administratívne práce 20€ / hodina
Fakturácia 1€ / položka
Cenník pre úkony zápisu a zmien v ORSR poskytneme na požiadanie.  

Zobraziť služby